Besök Hållbarhetsskolan

Hållbara tillsammans är ett EU-projekt där MittSverige Vatten & Avfall samarbetar med Mitthem för en mer hållbar framtid. Tillsammans har vi skapat två Hållbarhetslokaler där vi utbildar i hur man lever hållbart och tar hand om våra gemensamma resurser.

Det övergripande målet i projektet är att minska mängderna sopor genom att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Målet är också att minska användningen av vatten och energi. På några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg mäter vi och följer upp förändringen.

Hållbarhetsskolan hålls på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Deltagarna får lära sig hur man tar hand om ett hem såväl praktiskt som ur ett hållbart perspektiv.

Utbildningen innehåller

  • Brandsäkerhet
  • Skadedjur
  • Kök och badrum
  • Tvättstuga
  • Avlopp
  • Kemikalier
  • Källsortering
  • El-kunskap

Om du har några frågor eller vill gå utbildningen så kontakta gärna oss på hallbaratillsammans@mitthem.se