Riva lupiner

Material

  • Plastpåsar
  • Ev handskar

Gör så här:

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Dels genom att de tar upp platsen och hindrar solljus från att nå mindre inhemska växter men det kan också handla om att pollinerarna väljer bort de inhemska. Det hotar den biologiska mångfalden och vi behöver göra det vi kan för att hindra dem från att sprida sig ytterligare. Lupin är den vanligaste invasiva växten där vi bor men det finns flera andra.

  • Lupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Vresros
  • Skunkkalla

Ta med barnen ut i naturen för att riva upp lupiner och jättebalsamin. Barn bör undvika Jättelokan då den ger blåsor om den kommer i kontakt med hud.

Sen då?

De invasiva växterna lägger du i en noggrant ihopknuten soppåse i soporna. Invasiva växter ska inte komposteras. Det är för att vi ska försöka hindra dem från att sprida sig ytterligare.
riva lupiner