Välkommen till vuxenlivet

Vägen mot vuxenlivet kan kännas svajig. Nu ger vi dig koll på viktiga vuxengrejer, innan det strular till sig i onödan. Här får du kunskap som det inte är självklart att du får på det ordinarie skolschemat.

Logotyp för Välkommen till vuxenlivet

Lär dig mer om vatten, avlopp och avfall

Hur fungerar egentligen vatten, avlopp och avfall? Varför är det så viktigt att vi minskar vårt avfall? Många av svaren finns samlade här. Vi erbjuder undervisning för förskola, skola och SFI med fokus på hur och varför vi återvinner och återanvänder vårt avfall. Här hittar du intressant information och tips på material att arbeta vidare med i klassrummet. Var med och påverka så kan vi tillsammans skapa en hållbar samhällsutveckling.