Avfallstrappan

Avfallstrappans stegHur avfall bör tas om hand visas i nåt som kallas för avfallstrappan,  eller avfallshierarkin som är ett annat namn på den. Ju högre upp i trappan man kan vara desto bättre är det för miljön.

Ett exempel på när vi flyttar högre upp i avfallstrappan är matavfallssortering. När man inte sorterar matavfall låter man det brinna upp, alltså på steg 4 i trappan. Men om man sorterar ut det så återvinns det och på så sätt kommer ditt matavfall upp på steg 3 i trappan. Och ju högre desto bättre.

Det här är stegen:

Kundkorg

Bäst av allt är att se till att inte skapa avfall om vi kan låta bli. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Så köp bara sånt du faktiskt behöver och ta inte emot saker som du inte vill ha. Allt blir avfall till slut.

Jacka

Återbruk handlar om att använda våra saker längre. Laga trasiga saker istället för att slänga dem. Låt någon annan ärva eller sälj det du inte längre kan ha och köp begagnade saker istället för att köpa nya.

glasigloos

Om det inte går att återanvända så går det kanske att återvinna? Att man låter materialet bli en helt annan sak genom att lämna det till återvinning. Det gör vi till exempel med förpackningar och tidningar men också när vi sorterar matavfall.

Element

Om materialet inte kan återvinnas så ska det energiutvinnas om det går. Det gör man genom att bränna avfall i en anläggning. Röken renas innan den släpps ut genom skorstenen, därför blir utsläppen av föroreningar mycket små. Man tar hand om energin och gör den till fjärrvärme och el.

Traktor med skopaAvfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan tas om hand på annat sätt går till deponering. Alltså grävs ner på det som förr kallades soptipp. Det är bara en väldigt liten del av vårt avfall i Sverige som deponeras.