Hur mycket sopor har vi?

I Sundsvall har vi, precis som i resten av Sverige, ökat våra sopmängder under många år. Vi slänger alltså mer och mer saker. I genomsnitt slängde vi i Sundsvall 403 kg per person under 2022. Stora delar av det som slängs i den gröna tunnan behöver inte eller ska inte vara där.

Mycket som inte hör hemma i tunnan

Vi är ganska bra på att inte slänga farligt avfall i tunnan, det är bra! Det som inte är så bra är att bara ungefär hälften av det som är
i tunnan faktiskt ska vara där. Resten av sakerna hör inte riktigt hemma i soptunnan.

Ungefär en fjärdedel av det vi slänger i soporna är förpackningar
och tidningar som borde återvinnas istället. Och så finns det matavfall som skulle kunna bli till biogas istället om det bara sorterades ut och slängdes i en brun tunna istället för en grön.

Eftersom MittSverige Vatten och Avfall inte hämtar soporna i Timrå och Nordanstig har vi inte några siffror på hur man sorterar i de kommunerna.

Varje år kollar vi hur soporna sorteras i Sundsvall genom något som kallas för en plockanalys. Det betyder att vi tar ett lass från en sopbil och sorterar det som de borde vara sorterat. På så sätt får vi en ungefärlig bild av hur man sköter sig här när det gäller källsortering.