Hur sorterar man?

Alla måste källsortera sitt avfall. Det står så i lagen. Det är däremot inte alls så svårt att sortera de vanligaste sakerna som vi har hemma.

Tänk så här

  • om du kan äta det, eller om det växt på nåt du kan äta
    – då är det matavfall och ska slängas i en brun tunna
  • om du har det för att du ville ha det som var i det, som en schampoflaska eller chipspåse
    – då är det en förpackning och ska lämnas på en återvinningsstation
  • om det inte är en förpackning men det är gjort av något brännbart, som till exempel plast eller trä
    – då är det restavfall och ska slängas i en grön tunna.

Här nedanför hittar du sorteringsguiden och källsorteringskartan. I sorteringsguiden får du svar på hur olika saker ska sorteras och var de ska lämnas. Källsorteringskartan hjälper till med att veta hur man ska sortera fler saker och hur man ska tänka när man sorterar.

Sorteringsguiden (MittSverige Vatten och Avfall)

Källsorteringskartan (MittSverige Vatten och Avfall)