Tio sätt att minska ditt avfall

Varje person i Sverige slänger 403 kilo avfall per år. Det blir ett väldigt stort sopberg som vi måste hjälpas åt att minska genom att slänga mindre. På sopor.nu hittar du tio tips som kan minska en persons avfall med 115 kg.  Det blir nästan 10 000 kronor i sparade pengar.

  1. Säg nej till pappersreklam.
  2. Minska matsvinnet.
  3. Gilla begagnat.
  4. Låna böcker och e-böcker.
  5. Flergångslåda till lunch.
  6. Välj flergångspåsar.
  7. Länge leve datorn.
  8. Ge din telefon ett längre liv.
  9. Välj begagnade leksaker.
  10. Välj bort engångsprylar hemma.

Att återvinna är bra men att förebygga är bäst!

Allt som du skaffar blir till slut avfall. Allt avfall har en gång varit nya produkter. När man tillverkar nya saker går det åt både råvaror, energi och kemikalier. Och den största miljöpåverkan under en produkts liv sker i de flesta fall vid tillverkningen. Ju mindre du slänger desto mindre nya produkter behövs. Även om en del av materialet i avfallet kan återvinnas är det mycket bättre för klimatet och miljön att avfallet aldrig uppstår.

10 tips att minska ditt avfall (sopor.nu)