Vad är producentansvar?

Vi har producentansvar på en hel del produkter i Sverige.

  • batterier
  • bilar
  • däck
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • läkemedel
  • returpapper, tidningar och andra trycksaker

Producentansvaret betyder att det är producenten, alltså den som tillverkar och säljer produkten i Sverige, som ska se till att produkten återvinns när den inte längre används. Det betyder bland annat att du har rätt att lämna in dina gamla bildäck där du köper nya och det är producentansvaret som för att det inte är kommunen som ansvarar för återvinningsstationerna. Anledningen till att producentansvaret finns är för att om producenterna måste ta hand om sina egna produkter och förpackningar när de blivit avfall så kommer de att göra produkter och förpackningar som är enkla att återvinna.