Vad är producentansvar?

Vi har producentansvar på en hel del produkter i Sverige, bland annat på

  • batterier
  • bilar
  • däck
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • läkemedel

Producentansvaret betyder att det är producenten, den som tillverkar och säljer produkten i Sverige, som ska se till att produkten återvinns när den inte längre används. Det betyder bland annat att du har rätt att lämna in dina gamla bildäck där du köper nya.  Anledningen till att producentansvaret finns är för att om producenterna måste ta hand om sina egna produkter och förpackningar när de blivit avfall så kommer de att göra produkter och förpackningar som är enkla att återvinna.