Vad är producentansvar?

Producentansvaret betyder att det är den som tillverkar och säljer produkten i Sverige som ska se till att produkten återvinns när den inte längre används. Syftet är att minska slöseriet med naturresurser och ge fler produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

För att producentansvaret ska fungera behöver du ta ditt ansvar och lämna ditt avfall på rätt ställe. Det innebär att du till exempel ska lämna dina förpackningar på en återvinningsstation och att du har rätt att lämna in dina gamla bildäck där du köper nya.

Vi har producentansvar på en hel del produkter i Sverige, bland annat på:

  • batterier
  • däck
  • förpackningar
  • elektriskt och elektroniskt avfall
  • läkemedel