Vad händer med det farliga avfallet?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när man lämnar farligt avfall på återvinningscentralen. Helst av allt ska man lämna farligt avfall i sin originalförpackning. I annat fall måste man märka upp behållaren tydligt med vad den innehåller.

Vissa ämnen kan reagera med andra ämnen och göra så att det blir en explosion, eller bli farliga på något annat sätt. Därför är det viktigt att man håller de olika farliga ämnena skilda från varandra. Olika sorters farligt avfall behandlas också på olika sätt.

Det här är olika sätt som man behandlar farligt avfall på

  • uppvärmning (kallas också termisk behandling)
  • återvinning
  • biologisk behandling
  • deponering

En stor del av det farliga avfallet bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Där bränns avfallet vid en högre temperatur och en längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning.

Reningen av rökgaser är också mer effektiv och avancerad. Den höga temperaturen och den långa tiden gör att man kan bryta ned och förstöra föroreningar. Energin från avfallet tas tillvara och blir till el eller fjärrvärme.

Farligt avfall som innehåller metaller, till exempel färgburkar och sprayflaskor kan smältas för att återvinna metallen. Vissa typer av spillolja kan också renas och användas igen.

Framför allt är det förorenad jord som man man behandla biologiskt för att rena den. Man använder levande mikroorganismer och nedbrytningen kan göras antingen med eller utan syre.

Det finns en del avfall som man inte kan göra något annat med än att deponera. Det betyder att man gräver ner det på deponier som är särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Exempel på sånt som man deponerar är aska.

Och så finns det avfall som är så farligt att det enda man kan göra är att lagra det i bergrum på flera hundra meters djup. Exempel på sånt farligt avfall är kvicksilver.