Vad händer med restavfallet?

När sopbilen har varit och hämtat soporna, eller restavfallet som det egentligen heter, så körs det till Korsta i Sundsvall. Där ligger Sundsvall Energis anläggning Korstaverket. Sopbilarna tömmer alla soporna i en jättestor grop. En stor klo lyfter in sopor i förbränningsugnen. Klon lyfter ungefär lika mycket sopor som får plats i en sopbil.

I ugnen

I ugnen är det ungefär 1000 grader varmt och på ett dygn brinner 600 ton avfall där. Värmen som kommer av soporna används för att värma upp vatten som sedan skickas ut på fjärrvärmenätet så att energin kan värma massor med byggnader. Värmen omvandlas också till elektricitet som vi kan använda i våra hem.

I soporna ska man ju bara slänga saker som är brännbara, som trä, papper, tyg och plast. Tyvärr är det många som slänger saker som är gjorda av metall och glas också, som faktiskt inte brinner.  Det måste tas bort från askan och återvinnas innan de kan deponera, gräva ner, askan. De tar också bort föroreningar och tungmetaller som inte får komma ut i naturen.

Och så var det röken

När man bränner avfall bildas det såklart mycket rök. Den innehåller gifter, eftersom de saker som vi slänger innehåller gifter. Gifter i luften är såklart inte bra för oss eller miljön så därför så renas röken noga. Det som kommer ut ur den 100 meter höga skorstenen på Korstaverket är koldioxid och vattenånga.

 

Eftersom rök från brinnande sopor innehåller gifter är det viktigt att den renas noga. Eftersom man inte har den möjligheten hemma så är det inte tillåtet att bränna sina egna sopor. Skulle alla göra det skulle luften bli väldigt dålig och inte lämplig för oss att andas in.