Vad händer med matavfallet?

När sopbilen har hämtat matavfallet så körs det till Blåberget. Där står det en container som väntar på att bli full av matavfall. När den har blivit det så körs hela containern till Härnösand. På Älands återvinningsanläggning finns nämligen en biogasanläggning.

Det är enkelt att sortera matavfall. Och när du gör det bidrar du till att rädda jorden. Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark – helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i rätt sopkärl.

Mer om att sortera matavfall. (Avfall Sverige)

  1. Först mixar man matavfallet så att det blir en tjock gegga som kallas för slurry.
  2. Sedan låter man det ligga i en tank där det finns väldigt lite luft. När mat bryts ner där det är lite syre så bildas en gas.
  3. Gasen består till störst del av metan men inte bara. Därför behöver man uppgradera gasen genom att ta bort de gaser som man inte vill ha där. När det har gjorts kan man köra bil på metanet och kalla det för fordonsgas.
  4. När man har tagit hand om all gas finns det så klart fortfarande en massa kvar, som kallas för rötrest. Den innehåller massor med näring och kan därför användas som gödsel i odlingar.

Eftersom rötresten ska användas i naturen igen är det viktigt att vi inte kastar ner saker i den bruna tunnan som inte ska vara där. För skräp som inte bryts ner som hamnar i påsen blir sedan skräp i naturen.

Kompostering är naturens sätt att bryta ner matavfall hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Det är ingen som vet exakt hur det går till men mikroorganismerna hjälper varandra under olika stadier i nedbrytningen. Vid kompostering utvecklas värme, som mest 60-70 grader.

Kompost är ett långtidsverkande gödsel och används därför oftast som jordförbättring i trädgårdar, parker och vid markanläggningar.