Hur blir bajset biogas?

Det som kallas för slam, sånt som vi har tagit bort från vattnet i reningsverket, pumpas in i stora behållare bredvid reningsverket. Behållarna kallas rötkammare. Där finns det bakterier som hjälper till att göra biogas av slammet. Vid Tivoliverket använder vi biogasen för att göra värme. Man kan också rena biogasen och använda den som bränsle till bilar.

Rötkammare vid Tivoliverket

Slammet pumpas till de två rötkammare som finns vid Tivoliverket. I rötkamrarna tar vi med hjälp av bakterier tillvara på den energi som finns i slammet, genom rötning. Det är cirka 37 grader där inne och där finns inget syre. Det är precis som bakterierna vill ha det för att må bra.  Bakterierna bryter ner det organiska materialet på ungefär 15-20 dygn och då har det bildats en gas som kallas biogas. Den består av metangas och koldioxid.

På Tivoliverket eldar vi biogasen och gör värme som vi använder för att värma slammet i rötkamrarna, våra lokaler och för att göra fjärrvärme. Ibland får vi för mycket biogas och då eldar vi upp den i en brännare bredvid våra rötkammare. Det kan man se ibland när man åker förbi. Man kan också rena biogasen från koldioxid, då kan den användas som fordonsbränsle.

Det som blir kvar i rötkammaren när vi gjort biogas torkas i en centrifug. Precis som i en tvättmaskin snurrar den fort och vattnet, som är tyngre än slammet, slungas ut mot kanterna och kan tas bort. Slammet körs bort med lastbil, till ett företag som gör jord av det.