Kan man rena allt?

Exempel på sånt som inte går att rena i ett reningsverkNej, det finns saker som inte alls går att ta bort på reningsverket. Det finns saker som kommer till reningsverket men som går vidare ut i naturen därför att det inte finns något sätt att rena bort dem.

Exempel på sådana ämnen kan vara mediciner, kadmium och farligt avfall. Eftersom det inte går att rena måste vi istället tillsammans se till att inte släppa ut de här ämnena i vatten till att börja med. Därför är det extra viktigt att lämna vissa saker på rätt ställe och aldrig spola ner dem i avloppet.

MedicinerEn hel del mediciner hamnar i avloppet från medicinrester i kiss och bajs, ja från mediciner vi har ätit alltså. Det kan vi inte göra så mycket åt. Tänk på att det är viktigt att inte spola ner gammal överbliven medicin.

Reningsverken klarar inte av att rena vattnet från mediciner. Därför påverkas djuren och miljön av vattnet som släpps ut. Lämna alltid överbliven medicin till ett apotek, så kan de tas om hand på rätt sätt.

MålarfärgsburkarMålarfärg innehåller skadliga ämnen och får därför inte hällas ut i avloppet. Det gäller också färg som är vattenbaserad och de färger som är miljömärkta. Samma sak gäller såklart för kemikalier som man använder för att rengöra penslarna. Allt det här är farligt avfall som behöver lämnas till en återvinningscentral.

Hur man bäst tar hand om sitt avlopp (MittSverige Vatten och Avfall)

TvättmedelsförpackningFosfor är ett ämne som bland annat finns i tvättmedel. Reningsverken är ganska bra på att rena bort det. Trots det blir det ändå onödigt mycket fosfor som släpps ut från reningsverken. För mycket kan leda till övergödning. 

Där vi bor har vi det som kallas för mjukt vatten, då behöver man väldigt lite tvättmedel. Så, titta på tvättmedelsförpackningen och se hur mycket som behövs för att tvätta kläderna i mjukt vatten. 

Snusdosa

Kadmium är giftigt och finns till exempel i snus.  Det går inte att rena bort på reningsverket så det är viktigt att aldrig spola ner snus i avloppet. Annars hamnar det i våra sjöar och hav. Många tänker kanske att en liten snusprilla inte spelar någon roll, men varje dag spolas det ner fyra miljoner prillor i avloppen i Sverige.

Mer om kadmium (Naturvårdsverket)