Vad får man spola ner?

Du får bara spola ner sånt som kommer från kroppen och toalettpapper! Det är tyvärr vanligt att man också spolar ner våtservetter. Det borde man inte göra. Till skillnad från toalettpapperet  kan inte våtservetter lösas upp utan fastnar lätt och skapar stopp i rören. Våtservetter ska du kasta i soporna istället.

Stora skräp, som våtservetter, tops och bindor som spolas ner i avloppet gör inte bara så att det blir stopp i ledningarna men det kan också göra så att pumparna som används stannar. Om det händer kan orenat avloppsvatten behöva släppas ut i naturen under tiden som pumpen lagas, så tänk på att det är bara kiss, bajs och toalettpapper som ska spolas ner.