Våra avloppsledningar

Vi har 180 mil avloppsledningar som går från våra kunder till 26 avloppsreningsverk. Längs ledningarna har vi pumpar som hjälper avloppsvattnet att komma fram som det ska. För det mesta går det jättebra. Men ibland gör det inte det. När det inte gör det, beror det ofta på att det har kommit ner fel saker i ledningarna som förstör. Det är saker som spolas ner fast det egentligen är sopor. Blir det tillräckligt med skräp så måste det tas bort. Under den tiden det tar att städa upp släpps orenat avloppsvatten ut i naturen. Det är inte alls något vi vill. Så använd sopkorgen, inte toaletten.

Det här är vanliga saker som spolas ner fel

  • Cigaretter och snus
  • Tidningspapper
  • Våtservetter
  • Bindor och tamponger
  • Kondomer
  • Trasor
  • Tops
  • Fruktskal
  • Fett