Ökar eller minskar de svenska utsläppen av växthusgaser?

https://www.youtube.com/watch?v=VHhQ5hNP5S0