Ökar eller minskar de svenska utsläppen av växthusgaser?