Vad är hållbarhet?

Film lånad av: Arbetets museum

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Det finns tre aspekter av hållbarhet

  • Ekologisk hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet