Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för lärmig.msva.se

MittSverige Vatten & Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur lärmig.msva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från msva.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Du kan skicka e-post till: myndighetspostlada@msva.se

Du kan ringa till 060-19 22 22 (växeln)

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi vet att problemet finns. Skicka e-post till myndighetspostlada@msva.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Bristande tillgänglighet kan anmälas till digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi arbetar just nu med att anpassa webbplatsens tekniska plattform för att uppfylla tillgänglighetskraven. Anpassningen av webbplatsens html-kod beräknas vara klar under 2020.

Färger och kontraster uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Åtgärdas under 2020.

Dokument som finns att ladda ner från webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven. Åtgärdas under 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 mars 2021.

Information via externa länkar till andra webbplatser uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lärmig.msva.se. Vi har bland annat använt Ace it, Web developer, Colour contrast analyser, Text spacing bookmarklet, GreyScale the web och Funkify disability simulator. Consid har gjort en granskning av tekniska lösningar för lärmig.msva.se med hjälp av TotalValidatorPro.

Senaste bedömningen gjordes 2020-09-18.
Webbplatsen publicerades den 2018-01-01.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-22.