Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för lärmig.msva.se

MittSverige Vatten och Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur lärmig.msva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lärmig.msva.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi vet att problemet finns. Skicka e-post till myndighetspostlada@msva.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Bristande tillgänglighet kan anmälas till digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Färger och kontraster uppfyller tillgänglighetskraven. Dokument som finns att ladda ner från webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetskraven. Information via externa länkar till andra webbplatser uppfyller inte alltid tillgänglighetskraven.

År 2023 inleder vi arbetet med övergång  till nytt publiceringsverktyget Sitevision för msva.se och under 2024 planerar vi att lyfta över informationen på lärmig.msva.se till msva.se. Det innebär att lärming.msva.se försvinner.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lärmig.msva.se. Vi har bland annat använt Ace it, Web developer, Colour contrast analyser, Text spacing bookmarklet, GreyScale the web och Funkify disability simulator. Consid har gjort en granskning av tekniska lösningar för lärmig.msva.se med hjälp av TotalValidatorPro.

Senaste bedömningen gjordes den 18 september 2020.
Webbplatsen publicerades den 1 januari 2018.
Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2023.