Arbetsförmedlingen

Skriv in dig

Om du blir arbetssökande skriver du in dig senast din första arbetslösa dag på Arbetsförmedlingen. För att ha möjlighet att söka ersättning från a-kassan behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktiv i ditt arbetssökande.

Dina rättigheter och skyldigheter

När du söker arbete kan du få hjälp och stöd av oss beroende på vad du behöver. Om du ansöker om eller har ersättning under tiden du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du aktivt söka jobb. Du behöver också följa den planering som vi kommer överens om.
Det här kan vi göra för dig:

  • Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut. Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb.
  • Ge extra stöd om du har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller annan svårighet.
  • Extra stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser.
  • Möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
  • Intensivt och anpassat stöd av en handledare från någon av våra leverantörer.

Vårt uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. En viktig uppgift för oss är också att rusta de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker medarbetare med dem som söker jobb.

Mer om att söka jobb. (Arbetsförmedlingen)