Arbetsförmedlingen

Skriv in dig

Din kontakt med Arbetsförmedlingen kan se olika ut beroende på hur länge du är utan arbete. Vet du redan nu att du har arbete inom 3 månader kommer du inte att ha ett planeringssamtal med oss. Då använder du enbart våra digitala tjänster.
Du kan skriva in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag på vår webbplats med e-legitimation. Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. Har du frågor om a-kassan och ditt medlemskap kontaktar du a-kassan direkt.

Ersättning från a-kassan

För att få ersättning från en a-kassa ska du vara inskriven hos oss. Du behöver vara beredd att kunna ta ett jobb direkt. Det innebär bland annat att du inte är sjukskriven, att du är i Sverige och att du har eventuell barnomsorg ordnad.
För att ha rätt till ersättning måste du också ha jobbat tidigare. Du behöver uppfylla ett av följande villkor:

 • Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året.
 • Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.
 • Om du har fått besked från din a-kassa att du inte uppfyller villkoren för ersättning kan du kontakta din kommun för att ansöka om ekonomiskt stöd.

Dina rättigheter och skyldigheter

När du söker arbete kan du få hjälp och stöd av oss beroende på vad du behöver. Om du ansöker om eller har ersättning under tiden du är inskriven på Arbetsförmedlingen ska du aktivt söka jobb. Du behöver också följa den planering som vi kommer överens om. Det här kan vi göra för dig:

 • Personligt stöd av en arbetsförmedlare via telefon, chatt eller ett bokat möte. Till exempel kan du få hjälp med planering, gå igenom din kompetens och hur arbetsmarknaden ser ut. Råd om hur du väljer yrke och hittar jobb.
 • Ge extra stöd om du har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller annan svårighet.
 • Extra stöd som till exempel yrkesutbildningar, validering, praktik, yrkes- och studieförberedande kurser.
 • Möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
 • Intensivt och anpassat stöd av en handledare från någon av våra leverantörer.

Det här behöver du göra:

 • Planera ditt arbetssökande tillsammans med oss.
 • Söka jobb aktivt. Det kan vara annonserade jobb och jobb som Arbetsförmedlingen har bett dig söka (anvisat) eller tipsat dig om. Du kan också lämna intresseanmälningar eller ditt cv till arbetsgivare.
 • Lämna en aktivitetsrapport till oss i tid varje månad.
 • Delta i bokade möten eller meddela förhinder om du inte kan delta. Samma sak gäller om du har bokat möte hos någon av våra leverantörer.
 • Tacka ja till lämpligt jobb och arbetsmarknadspolitiskt program/extra stöd.
 • Tacka ja till en utbildning som du kommit in på och som vi bett (anvisat) dig att söka.
 • Kunna visa att du sökt jobben som du har redovisat i din aktivitetsrapport, om vi ber om det.
 • Meddela oss om du byter kontaktuppgifter, till exempel adress, e-post eller telefonnummer. Brev från Arbetsförmedlingen skickas normalt till din folkbokföringsadress.
 • Lämna in korrekta uppgifter till a-kassan eller Försäkringskassan.

Varje månad ska du lämna in en aktivitetsrapport till oss. I aktivitetsrapporten visar du hur aktiv du har varit genom att redovisa vilka jobb du har sökt och annat du har gjort för att komma närmare ett jobb. Det är viktigt att du är aktiv och att du lämnar din rapport i tid för att du ska få din ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan. Det är också viktigt för att vi ska kunna ge dig rätt stöd på vägen till jobb eller utbildning.
Din aktivitetsrapport ska vara inlämnad till oss tidigast den 1:a och senast den 14:e varje månad.

Vem kan få stöd?

Här nedanför visar vi svårigheter och funktionsnedsättningar som ofta leder till stöd från oss. Om du har dessa svårigheter som påverkar dig när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet eller jobbar, kan du få stöd:

 • Kognitiva svårigheter. Du kan ha svårt med inlärningen, att koncentrera dig, att påbörja och avsluta saker och att minnas. Adhd eller autism kan vara orsaken.
 • Språkliga svårigheter. Du har till exempel svårt att läsa eller skriva. Dyslexi eller afasi kan vara orsaken.
 • Psykisk ohälsa. Du kanske känner ångest, oro, stress, utmattning, nedstämdhet, har sömnproblem eller social fobi.
 • Problem med din hälsa. Du har till exempel smärtor i kroppen, svår allergi eller hjärtproblem.
 • Begränsad rörelseförmåga. Du kan ha svårt att sitta, stå, gå eller att använda armar och händer.
 • Synen, du har till exempel mycket nedsatt syn eller är blind, svårt att känna igen personer på långt håll eller läsa liten text.
 • Hörseln, du har till exempel nedsatt hörsel eller är döv, har svårt att höra i samtal eller har störande ljud i örat.
 • Missbruk, du har haft ett missbruk eller beroende av alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar som kan påverka dina förutsättningar att söka, få eller behålla ett arbete.

Kom ihåg! Även om dina svårigheter saknas i listan så kan du få stöd.

Anställning med stöd

Med en anställning med stöd får du möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.
Exempel på anställningar med stöd:

 • Nystartsjobb, med ett nystartsjobb får du som varit arbetslös länge eller varit borta från arbetslivet till exempel på grund av sjukdom en chans att börja om.
 • Introduktionsjobb, när du behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Du kan kombinera introduktionsjobbet med studier, som både stärker din egen kompetens och möter arbetsgivarens behov.
 • Lönebidrag, om du har en funktionsnedsättning kan du få ett jobb som är anpassat för dig. Din arbetsgivare kan få bidrag till din lön.

Mer om att söka jobb. (Arbetsförmedlingen)