MittSverige Vatten & Avfall

Ta hand om ditt avlopp

Det finns mycket du kan göra hemma för att hjälpa både oss och naturen. Spola bara ner kiss, bajs, kräks och toapapper. Då slipper vi stopp som gör att orenat vatten släpps ut.

Exempel på saker som hör hemma i papperskorgen:

 • hushållspapper
 • hår
 • kondomer
 • pappershanddukar
 • snus*
 • tamponger
 • tandtråd
 • tops
 • trosskydd
 • våtservetter

*Spola inte ner snus i avloppet. Det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen. Varje dag spolar svenskarna ner cirka fyra miljoner snusprillor eller påssnus. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass!

Fett och frityrolja orsakar stopp i avloppet

När du vill slänga lite större mängd matolja som har blivit över efter till exempel  fritering, hanterar du denna bäst genom att hälla över den i en plastflaska. Förslut med kork och släng i den vanliga soppåsen.

När du steker mat blir det ofta fett kvar i stekpannan. Ta för vana att skrapa ner fettet i den soppåsen eller torka upp det med lite hushållspapper som du lägger i soppåsen.

Fett och olja som spolas ner i avloppet stelnar och blir till stora cementliknande proppar som fastnar på insidan av ledningar och i avloppspumpar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt gör du en värdefull insats för att förhindra att du eller dina grannar råkar ut för ett avloppsstopp.

Lämna överblivet läkemedel till ett apotek

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller i soppåsen. Avloppsreningsverken har svårt att rena bort läkemedel. Spolar du ner läkemedel följer resterna med det renade vattnet ut i hav, sjöar och vattendrag. Lämna in dina överblivna läkemedel till ett apotek så tas det om hand på rätt sätt.

Lämna farligt avfall till återvinningscentralen

För att undvika att farligt avfall hamnar i naturen så ska du lämna det till en återvinningscentral. Exempel på farligt avfall är målarfärg, nagellack och hårfärg. All färg innehåller nämligen ämnen som är skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Spola aldrig ner färgrester i avloppet

Färgrester räknas som farligt avfall och ska lämnas till en återvinningscentral. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg och färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Hushållspapper vanligaste fulspolningen – toalettvett

Hushållspapper är den vanligaste ”fulspolningen”. Är toalettpapperet slut löser många problemet genom att ”fultorka” sig med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Var tredje svensk vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Hushållspapper och våtservetter orsakar stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar som leder till utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag. Det blir också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige. En undersökning visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.

Sveriges vanligaste fultorkningar:

 1. Hushållspapper (24%)
 2. Pappersnäsduk (10%)
 3. Servetter (7%)
 4. Våtservetter (6%)
 5. Pappershandduk (3%)
 6. Utrivna tidningssidor (2%)
 7.  Underkläder eller annan textil (1%)
 8. Annat (1%)

Bästa vattnet finns i kranen

Kvalitén på kranvattnet i Sverige tillhör det bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att vi dricka flaskvatten. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för att vi ska kunna dricka en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten. Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

I Sundsvall och Timrå har vi en unik natur som ger massor av naturligt rent grundvatten via Indalsälvens och Ljungans stora flöden. Det renas effektivt genom grusåsar på samma sätt än idag som det har gjort sedan istiden. Eftersom vattnet är så pass rent kan det transporteras direkt till din vattenkran utan att det passerar något vattenverk. I Timrå har vi också Sveriges största grundvattenflöde. Där rinner hela 1000 liter per sekund genom grusåsen. Vilket motsvarar drygt fem badkar per sekund.

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvalitén är hög och uppfyller Livsmedelsverket krav. Du kan alltid vara säker på att kranvattnet är färskt. När det gäller flaskvatten däremot kan du vara säker på att det både har transporterats långt och blivit stående i affären under en lång tid innan du köper det.

Vattnets kretslopp

Det rena kallvattnet i din kran kommer från en av våra vattentäkter med naturligt rent vatten. Vattnet transporteras till dig genom vårt vattenledningsnät. När du använt vattnet (druckit, tvättat, lagat mat, kissat) går det via avloppssystemet till något av våra reningsverk. Där går vattnet igenom tre reningssteg innan vi släpper ut det i hav, sjöar och vattendrag igen. Då är det så pass rent att vi kan bada i det och fiskarna kan leva i det.

Lär dig mer om vatten, avlopp och avfall (MittSverige Vatten & Avfall)