Räddningstjänsten

Brandsäkert i hemmet

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma är:

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare minst 6 kg.
  • Brandfilt minst 120 x 180 cm.

Så släcker du mindre bränder i hemmet

Mindre bränder kan du oftast släcka själv. Det kan göras på olika sätt, beroende på vad som brinner och vad du har för redskap till hands.

Om det brinner i en kastrull:
Om det börjar brinna i en kastrull släcker du genom att lägga på ett lock. Försök aldrig släcka en brand i en kastrull eller stekpanna med vatten. Vatten i en brinnande kastrull börjar förvandlas omedelbart till ett stort moln av het ånga. Vattenångor kan kasta iväg brinnande olja och branden riskerar att spridas.

Om det brinner i en elektrisk apparat:
När det brinner i elektriska apparater, dra först ur kontakten. Kväv branden med brandfilt eller vatten. Med en pulversläckare kan du släcka direkt utan att dra ur kontakten.

Om det brinner i kläder:
Om det brinner i dina kläder, lägg dig ner och kväv branden mot marken och håll händerna för ansiktet som skydd. Brinner det i någon annans kläder försök få personen att lägga sig ner så att elden kvävs mot marken. Du kan även använda en brandfilt och kväva elden med.

Öva gärna utrymning. Oavsett om du bor i lägenhet eller småhus kan du förbereda dig och din familj på hur ni ska ta er ut om det skulle börja brinna.

Checklista vid brand

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Brandsäkert i hemmet (Räddningstjänsten i Medelpad)