Har du gått över gränsen?

”Jag har koll på gränsen för hur mycket jag får tjäna utan att betala skatt när jag sommarjobbar eller jobbar extra och tror det är lugnt”.  Men det finns ändå en del saker som du behöver tänka på.

  • Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön.
  • Du betalar skatt om du tjänar 22 208 kronor eller mer under år 2023. Skatten beräknas då på hela beloppet, inte bara den del som överstiger gränsvärdet på 22 208 kronor.
  • Skatten som dras från din lön kan bli för stor för dig som bara jobbar extra. Jämka så att det blir rätt skatt från början.

Här får du veta mer om skatt för sommar- och extrajobb.(Skatteverket)

Vad gäller för dig?

Såhär gör du om du tjänar 22 208 kronor eller mer:

  • Ändra ditt skatteavdrag genom att jämka.(Skatteverket)
  • Tänk på att ta med alla arbetsinkomster.
  • Efter ett par veckor får du ett beslut hemskickat.
  • Beslutet måste du själv lämna till din arbetsgivare – helst innan du börjar jobba.

Du kan även jämka med hjälp av ansökningsblankett SKV 4301 som du hittar i broschyren för sommar- och extrajobb. Den skickar du till Skatteverket.
Visar det sig att du kommer att tjäna mer än du först trodde, bör du lämna en ny jämkningsansökan för att rätt skatt ska dras. Annars riskerar du att arbetsgivaren drar för lite skatt och då behöver du betala in skillnaden senast nästa år.

Så här gör du om du tjänar mindre än 22 208 kronor eller mindre:
– Riv loss och fyll i det gröna intyget som du hittar i broschyren för sommar- och extrajobb.
– När du räknar ut hur mycket du kommer att tjäna, tänk på att till exempel semesterersättning, ersättning för mat eller barnpension också ska tas med.
– Lämna intyget till din arbetsgivare – helst innan du börjar jobba. Detta intyg lämnas alltså inte till Skatteverket.
Detta händer om du inte gör något
Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Den avdragna skatten kan bli för stor om du inte själv ser till att ansöka om jämkning (ändring av preliminär A-skatt). Det gör du på www.skatteverket.se/jamkning eller i ansökningsblanketten (SKV 4301) som du hittar i broschyren för sommar- och extrajobb.
Det som har dragits för mycket – får du tillbaka 2024  tillsammans med ditt slutskattebesked.

Vill du ha skattepengarna snabbt – anmäl konto!
Insättning på ditt bankkonto är det snabbaste och säkraste sättet att få tillbaka skattepengar. Du som inte har e-legitimation kan anmäla ditt kontonummer via www.bankgirot.se/tjanster/ovriga/skatteoverforing eller använda blanketten Skatteåterbetalning till bankkonto (SKV 4802) som finns här.

Observera! Har du inte anmält ett konto betalas pengarna inte ut per automatik. Beloppet står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka det.