MittSverige Vatten & Avfall

Bästa vattnet finns i kranen

Kvalitén på kranvattnet i Sverige tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att vi dricker flaskvatten. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för att du ska kunna dricka en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten. Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen. Det borde därför vara ett självklart val att välja kranvatten.

Vattnets kretslopp

Vattnet i din kran kommer från en vattentäkt och när du använt vattnet går det till reningsverket. Efter att det blivit renat släpps det ut i hav, sjöar och vattendrag.

Ta hand om ditt avlopp

Det finns mycket du kan göra hemma för att hjälpa både oss och naturen. Spola bara ner kiss, bajs, kräks och toapapper. Då slipper vi stopp som gör att orenat vatten släpps ut i naturen.

Exempel på saker som hör hemma i papperskorgen är:

 • hushållspapper
 • hår
 • kondomer
 • pappershanddukar
 • snus*
 • tamponger
 • tandtråd
 • tops
 • trosskydd
 • våtservetter

Spola inte ner snus i avloppet. Det innehåller miljöfarliga ämnen som inte bryts ner i naturen. Lämna överblivet läkemedel till ett apotek. Lämna även farligt avfall till återvinningscentralen. Exempel på farligt avfall är målarfärg, nagellack och hårfärg.

Hushållspapper vanligaste fulspolningen – toalettvett

Hushållspapper är den vanligaste ”fulspolningen”. Är toalettpapperet slut löser många problemet genom att ”fultorka” sig med hushållspapper. Det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.
Sveriges vanligaste fultorkningar är:

 1. Hushållspapper (24%)
 2. Pappersnäsduk (10%)
 3. Servetter (7%)
 4. Våtservetter (6%)
 5. Pappershandduk (3%)
 6. Utrivna tidningssidor (2%)
 7.  Underkläder eller annan textil (1%)
 8. Annat (1%)

Sluta fulspola, bästa tipset är att alltid ha en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor.

Lär dig mer om vatten, avlopp och avfall (MittSverige Vatten & Avfall)