Räddningstjänsten

Brandsäkert i hemmet

Om det skulle börja brinna är det viktigt att du vet hur du ska agera. En brand växer fort och kan snabbt utvecklas så att den hotar liv och saker du värdesätter. Hur du ska agera beror på om du bor i lägenhet eller hus och var någonstans det brinner.

Rädda – Varna – Larma – Släck

En enkel regel är Rädda – Varna – Larma – Släck. Gör i den ordningen om du upptäcker att det brinner. Om ni är fler kan ni hjälpas åt. Rädda och varna andra som kan vara i fara. Larma genom att ringa 112 och berätta om branden. Släck branden om du tror att du klarar det.

Rekommenderad brandskyddsutrustning att ha hemma är:

  • Brandvarnare
  • Pulversläckare minst 6 kg.
  • Brandfilt minst 120 x 180 cm.

Checklista vid brand

  • Rädda dig själv och dem som är i omedelbar fara.
  • Varna andra som hotas av branden.
  • Larma SOS Alarm på 112.
  • Släck branden om du kan göra det utan risk för att själv skadas.

Brandsäkert i hemmet (Räddningstjänsten i Medelpad)