Elevhälsan, Timrå gymnasium

Hur bygger du grunden till en bra hälsa?

Hälsa innebär olika saker för olika människor, det finns dock en del beståndsdelar som är viktiga för oss alla. Vi pratar om hur olika delar av hälsa påverkar oss och hur vi själva kan påverka vår egen hälsa beroende på vilka delar vi fokuserar på.

Sömn

Sömn är kroppens sätt att låta hjärnan återhämta sig. När du sover går kroppstemperaturen, pulsen, stresshormonerna och blodtrycket ner. Musklerna slappnar av. Immunsystemet aktiveras och hormoner bildas under sömnen, vilket med andra ord betyder att kroppen reparerar sig själv när du sover.

Fysisk aktivitet

Kroppen är skapt för rörelse. Fysisk aktivitet är all rörelse du utför under din vardag och är ett basalt behov för kroppen och måendet. Träning ger ytterligare positiva fördelar för vår hälsa som muskelunderhåll, reducering av stress, ökat välbefinnande och stärkt immunförsvar.

Kost

En grundförutsättning för att bygga upp och behålla en god hälsa är att man äter en balanserad kost. Att maten du äter ger lagom mycket energi och innehåller bra näringsämnen. Basera gärna största delen av din kost på bra råvaror som är både närodlat och ekologiskt. På så sätt gynnar vi miljön och vår egen hälsa.

Mat och fysisk aktivitet. (Folkhälsomyndigheten)

Relationer

I våra liv så har vi relationer med andra människor. Det kan handla om familjerelationer, kompisrelationer, kärleksrelationer och  arbetsrelationer. En del har få relationer och andra har många – somliga känns livsviktiga och andra kan vara jobbiga. Bra relationer är viktiga för vårt mående.

Självkänsla

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. När du har en stark självkänsla så vet du att du är värdefull som du är. Självkänsla handlar inte om hur bra eller dålig du är på olika saker, det handlar om hur du tänker på dig själv som person och hur trygg du är med dig själv. Stark självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker. Självkänslan kan betyda mycket för hur du mår.