asbest

Ett farligt ämne som kan orsaka allvarliga sjukdomar som till exempel cancer.  Därför måste det vara inplastat när man lämnar det på återvinningscentralen.