dagvattnet

Regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken.