grundvattnet

Grundvatten bildas när ytvatten och nederbörd, som regn och snö, tränger ner i marken. Där samlas det i ett magasin i porer och hålrum i jordmaterial eller bergsprickor.