övergödning

Övergödning gör så att sjöar och vattendrag växer igen. Så kan det till exempel bli för att man släpper ut för mycket av vissa ämnen i vattnet.