rötning

Organiskt material bryts ner av mikroorganismer i en behållare där det inte finns något syre.