sandfång

En speciell bassäng där sanden sjunker till botten och kan tas bort från avloppsvattnet.