sandfilter

Genom att låta vatten rinna genom speciell sand i ett sandfilter renas det från smuts.