vattentäkter

Vattendrag med sötvatten, där vi hämtar upp dricksvattnet till våra kranar.