vattenverk

Anläggning där råvattnet man hämtar från en vattentäkt renas och kontrolleras till ett säkert dricksvatten.