ytvatten

Det vatten som finns på jordens yta, som till exempel sjöar, åar, älvar och hav.