ytvatten

Det vatten som finns på jordens yta, till exempel sjöar, åar, älvar och hav.