Flerspråkiga Boguiden

Boguiden handlar om hur man tar hand som sitt hushåll på ett bra sätt. Den har tagits fram tillsammans med Mitthem, i projektet Hållbara tillsammans, och finns på flera språk.

Boguiden på svenska

Boguiden på engelska

Boguiden på arabiska

Boguiden på somaliska

Boguiden på tigrinja