Skapa ett hållbart boende

När du bor i lägenhet har du ett ansvar för den och för att undvika kostsamma skador. I broschyren Boguiden kan du läsa mer.

Man som rengör en köksbänk och i bakgrunden syns en kvinna vid en bärbar dator.

Broschyren Boguiden skapades genom projektet Hållbara tillsammans.

Boguiden på svenska
Boguiden på engelska
Boguiden på arabiska
Boguiden på somaliska
Boguiden på tigrinja

I ditt kontrakt och även i lagen står det att du som bor i lägenheten är ansvarig för att sköta om den.

Exempel på saker som du kan bli ersättningsskyldig för:

  • Om lägenheten behöver saneras på grund att man rökt inomhus.
  • Vattenskador som du vållat.
  • Om du tappat bort nyckel.
  • Skadade dörrar och fönster.

Exempel på saker som du förväntas göra själv:

  • Enklare åtgärder i lägenheten, som att skruva fast en lös skruv eller liknande.
  • Byta glödlampor.
  • Vårda och skotta balkong, uteplats, parkeringsplats eller egen entré om du har det.
  • Byta säkringar.

Broschyren Boguiden togs fram i samband med projektet Hållbara tillsammans. Det var ett EU-projekt som avslutades 2019. I projektet samarbetade MittSverige Vatten och Avfall och Mitthem för en mer hållbar framtid. Det övergripande målet var att minska mängderna sopor genom att öka utsorteringen av matavfall och förpackningar. Målet var också att minska användningen av vatten och energi. Tillsammans skapade MittSverige Vatten och Avfall och Mitthem hållbarhetslokaler för utbildningar i hur vi lever hållbart och tar hand om våra gemensamma resurser.

Hållbarhetsutbildningen har hållits på svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Målet i EU-projektet var att 300-500 personer skulle gå vår hållbarhetsutbildning. När projektet avslutades 2019 hade 786 personer gått den. Sedan pandemins intåg har aktiviteten i utbildningslokalerna varit vilande.