Hjälp till att bekämpa lupiner

Blommande lupiner.

Invasiva främmande växter kallas arter som inte naturligt hör hemma i vår natur. De sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. De tar upp platsen och hindrar solljus från att nå mindre inhemska växterna. Men det kan också handla om att insekter som pollinerar växter väljer bort de inhemska. Det hotar den biologiska mångfalden och vi behöver göra det vi kan för att hindra de invasiva växterna från att sprida sig mer. Här nedanför ser du en lista med exempel på invasiva växter.

  • Lupin
  • Jättebalsamin
  • Jätteloka*
  • Parkslide
  • Vresros
  • Skunkkalla

Lupiner är de vanligaste invasiva växterna där vi bor, hjälp gärna till att bekämpa dem. Det bästa är att rensa bort dem innan de sätter frö. Gör det gärna flera gånger under växtsäsongen. Om det inte är så många kan du ta bort hela växterna genom att gräva eller dra upp dem.

Lägg sedan lupinerna i en sopsäck och var noggrann med att knyta ihop den innan du slänger den i soptunnan. Invasiva växter ska inte komposteras. Det är för att vi ska försöka hindra dem från att sprida sig mer.

*Barn, men även vuxna, bör undvika jättelokan då den innehåller en giftig växtsaft som kan ge kraftiga skador på huden.

Invasiva främmande arter (Naturvårdsverket)