Sätt skräp på planka –vad försvinner?

Gör så här

Försvinner skräp som hamnat på marken av sig självt eller ligger det kvar om 10 år? Eller om 100 år? Prata med barnen om vad de tror händer. Hur kan man undersöka detta?

Ett exempel är att sätta fast olika typer av material på en planka eller ett snöre.

  1. Ta saker från förskolan eller material ni hittar i er närmiljö. Sätt fast sakerna på plankan genom att häfta fast dem eller surra med ett snöre. Ni kan också ta ett snöre och knyta fast sakerna, en sak i taget efter varandra.
  2. Ta ett foto på hur plankan eller snöret ser ut när ni börjar så ni tydligt ser vad som händer.
  3. Lägg sedan plankan med sakerna nedåt eller gräv ner snöret under ett tunt lager löv och nedbrutet växtmaterial. Ni kan markera snöret eller plankan med en liten röd tygbit så ni lättare hittar den.
  4. Undersök sakerna med jämna mellanrum och titta på vad som händer.

Ur Håll Sverige Rents exempelsamling.