Vem bor i komposten?

Material

  • Kompostjord
  • Lupp, om möjligt en stereolupp
  • Vitt papper
  • Böcker om smådjur i komposten

Genomförande

Låt eleverna få en stor skopa med kompostjord eller om man har möjlighet hålla till vid komposten. Lägg jorden på ett stort vitt papper och låt dem undersöka med luppen. Intressanta objekt tas med till stereoluppen.
Fundera på

  • Vilken nytta gör de olika djuren?
  • Varför blir det varmt i en kompost?
  • Hur många olika djur hittades?
  • Finns det fler sorter?

Källa: www.sopor.nu