Gör ditt eget avloppsreningsverk

Förhandsgranskning av materialetGör så här:

I reningsverket renas avloppsvattnet i olika steg gradvis. Först tar man bort de stora föroreningarna, sedan de lite mindre och till slut de riktigt små. Det här är ett experiment som visar på ett enkelt sätt hur det går till.

Ladda ner Bygg ett reningsverk som pdf