Avfallstrappan

Avfallstrappan är ett sätt att visa i vilken ordning vi bör ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan desto bättre för oss och vår miljö. EU har beslutat om en avfallshierarki, en avfallstrappa, som ska styra hur vi hanterar vårt avfall. Att följa stegen i trappan gör det enkelt att minska avfallsmängderna och att skapa förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning. Minimera är bättre än att återanvända, att återanvända är bättre än att återvinna, och så vidare. Bra hjälp när du själv ska minska och sortera dina sopor!