Hantera poolen

Hur fyller du poolen på bästa sätt och vad händer när det är dags att tömma den? Här får du information för att hantera din pool.

Bygglov för pool?

Pool kräver inte bygglov men om du förändrar marknivåerna på tomten när du bygger kan du behöva bygglov för markarbeten och eventuella murar. Bygger du in poolen i ett högt altandäck kan du behöva bygglov för hela däcket. Kontakta bygglovsavdelningen i din kommun för mer information. Tänk på att du ansvarar för hur poolen sköts, till exempel när du ska byta vatten. Ring miljökontoret om du behöver råd.

Att fylla poolen

När du fyller poolen, se till att slangen är över vattenytan under hela påfyllningen. Har du ingen backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen och hänger slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i vattenledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har du backventil är risken liten att det händer något, men för säkerhets skull bör du ha slangen över ytan ändå.

Poolkemikalier

Det finns många olika poolkemikalier men de är sällan miljömärkta. Du kan ändå hjälpa miljön genom att alltid följa instruktionerna och dosera kemikalierna rätt. Och sist men inte minst, använd inte mer kemikalier än vad som verkligen behövs.

Att tömma poolen

Ta bort kloret innan du tömmer poolen. Det gör du med hjälp av särskilda medel som finns att köpa i butiker för pooltillbehör.

Låt vattnet rinna ut sakta på gräsmattan. Då hinner marken suga upp vattnet. Se till att vattnet inte rinner till grannen eller ner i gatubrunnar. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystem ut i våra vattendrag – helt orenat. Det kan skada växt- och djurlivet. Därför ska du inte heller släppa ut klorvatten direkt i hav, sjöar och vattendrag.