Hur kommer vattnet till kranen?

VattenkranVattnet som kommer i kranen är grundvatten som vi har pumpat upp ur marken i en så kallad vattentäkt. Vattnet har renats naturligt när det runnit i olika sandlager i marken. Det gör att vattnet blir rent från bakterier och får en bra smak från mineraler i marken.  Vattnet pumpas till ett vattenverk och därifrån pumpas det ut i våra ledningar.  Ledningar som går hem till dig.

För att vattnet ska komma till dig så måste det först pumpas till vattentorn som ligger högt uppe på berg. Vattnet i vattentornet ligger mycket högre än kranen i ditt hus. Därför rinner vattnet med bra fart ur kranen. Ibland räcker inte trycket från vattentornet till. Då får man hjälpa till med pumpar som trycker vattnet genom kranen.

För att grundvattnet, som också kallas råvatten, ska kunna rinna in i brunnen finns en sil på nedersta delen av brunnen. Silen kan vara upp till 10-15 meter lång, den släpper in grundvattnet men hindrar sand och gruskorn att komma in. I brunnen finns en pump som pumpar grundvattnet till vattenverket genom ett rör.

Grundvatten kan ibland vara grumligt och det kan finnas för mycket järn eller mangan i det. Då kan man behöva ta bort det, det gör man i vattenverket. Ibland kan vattnet vara för mjukt, alltså att vattnet har lågt pH-värde. Då kan man behöva tillsätta kalk. Innan vattnet pumpas ut från vattenverket till ledningarna passerar det en UV-lampa. Den tar bort bakterier, om det skulle finnas några i vattnet.  

Det finns de som har en egen vattenbrunn, i stället för det som kallas kommunalt vatten, som det man får från MittSverige Vatten och Avfall. Vattnet i de egna brunnarna är oftast grundvatten och allt grundvatten har en gång varit regnvatten som trängt ner i marken.

När man ska borra en egen vattenbrunn borrar man oftast djupt ner i berget, då kommer grundvattnet från sprickor i berget. Om man har egen brunn istället för kommunalt vatten är risken större att man får brist på vatten vid torka.