Är vattnet alltid säkert?

Läckande vattenrörDricksvattnet kontrolleras noga för att vi ska veta att det är säkert att dricka.  Vi tar vattenprover som vi analyserar för att kontrollera att vattnet är bra, det är väldigt sällan som vi upptäcker några fel. Upptäcker vi fel så är de sällan allvarliga, felen kan bero på att man inte spolar tillräckligt i kranen eller att det varit en läcka på ledningen.

Det är alltid bra att spola tills dricksvattnet blir kallt innan man använder det för att dricka eller i matlagning. Varmvatten från kranen ska man inte dricka. Det beror på att det varma vattnet kan ha blivit utsatt för både bakterier och metaller under tiden det värmdes som inte är så bra att få i sig.

Om något av vattenproverna vi tar innehåller bakterier som kan göra någon sjuk (det händer väldigt sällan) meddelar vi att vattnet ska kokas innan man dricker det. Dricksvatten som pumpas ut från våra vattenverk har passerat en UV-lampa som tar död på bakterier och virus men sen kan det hända att vattnet förorenas på sin väg i ledningsnätet till kranen. Det kan hända till exempel vid en stor läcka. Vid såna tillfällen används ofta klor för att ta bort bakterierna. Ibland kör vi också ut vattentankar där man kan hämta rent vatten under tiden vi löser problemet.

Alla våra vattenverk och reservoarer är låsta och larmade så att ingen ska komma in där utan lov. Runt våra vattentäkter finns skyddsområden som talar om vad man får och inte får göra inom skyddsområdets gränser. Bryter man mot bestämmelserna inom skyddsområdet kan man bli dömd till böter.

Det är väldigt viktigt att alla är försiktiga med vad man släpper ut i marken och i våra vatten. Våra grusåsar är bra på att rena vatten men allt går inte att rena bort. Det är därför viktigt att inte släppa ut saker som är farliga för oss och miljön i våra vattendrag. Man ska inte spola ner annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Reningsverken klarar inte av att rena bort exempelvis färg eller kemikalier. Man ska heller inte tvätta bilen hemma eftersom smutsigt tvättvatten rinner ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet och det renade vattnet från avloppsreningsverken hamnar i havet, sjöar, älvar eller andra ytvatten. Därför kan det hamna i grundvattnet i grusåsarna.