Vårt dricksvatten

DricksglasDricksvattnet i våra kommuner kommer från grundvatten. En del av grundvattnet vid våra vattentäkter kommer från regn som rinner ner i marken. En del kommer från ytvatten som tränger in i grusåsarna. Oftast räcker det inte med bara regnvattnet. Då behövs en å, älv eller sjö som kan fylla på till grundvattnet i grusåsen. Man kan därför oftast hitta våra vattentäkter nära ett ytvatten, en å, älv eller sjö.

Vi har ett väldigt bra vatten här. Det är både rent, gott och det finns mycket av det!