Vattnets kretslopp

Vattnets kretsloppVattnet i kranen kommer från grundvatten i grusåsar som ligger finns vid ytvatten som åar, älvar eller sjöar. På vissa platser pumpas grundvattnet ur djupa brunnar som är borrade i berget. De brunnar som ligger i grusåsarna ger ofta mycket grundvatten medan de som är borrade i berg ger mindre. Platsen där vi pumpar upp grundvatten kallas för vattentäkt. Vattnet renas i grusåsarna innan vi pumpar upp det.

Från brunnarna pumpas vattnet in i en reservoar, en tank, i vattenverket. Innan det hamnar i reservoaren kan grundvattnet behöva behandlas. Det betyder att man kan behöva ta bort eller lägga till vissa ämnen för att det ska bli ett bra dricksvatten. Från vattenverket pumpas dricksvattnet till våra hus via långa ledningar. Inne i husen finns mindre ledningar som går till vattenkranarna.

När vi använt vattnet till disk, tvätt eller på toaletten åker det i ledningar till avloppsverket . Där renas det och släpps ut i åar, älvar och sjöar. Vattnet dunstar, bildar moln och regnar sedan ner.  En del av regnvattnet tränger ned i marken. När vattnet kommit tillräckligt långt ner i marken kallas det för grundvatten.