Spara på jordens resurser

När du sorterar bidrar du till ett hållbart samhälle. Återvinning gör att vi sparar på jordens resurser och energi. Energi sparas när tillverkning sker av återvunnet material än med ny råvara, det i sin tur minskar utsläppet av växthusgaser. När vi lämnar in det farliga avfallet så minskas giftspridningen i våra kretslopp.

Här kan du se vilket material som kan sorteras, vad det återvinns, hur många gånger det går att återvinna. Vad man sparar för naturresurser och hur mycket energi som sparas vid tillverkningen.

Material

Återvinns till

Återvinns antal gånger

Sparade naturresurser

Mängd sparad energi

Glas Nytt glas, isolering Obegränsat Sand, kalk och soda 20 procent
Kartong Ny kartong Cirka 7-8 gånger Träd 15 procent
Metall Ny metall Obegränsat Metaller, malm Stål 75 procent,
aluminium 95 procent.
Plast Ny plast Varierar beroende på vilken typ av plast det är. Olja 75 procent
Tidning Ny tidning Cirka 7-8 gånger Träd 15 procent

 

Här kan du läsa om vad som skiljer en återvinningscentral från en återvinningsstation. 

Frågor att prata om i klassen

  • Kommer mobiltelefoner från naturen?
  • Vad betyder återvinna? Varför gör vi det?
  • Hur mycket onödiga förpackningar finns det i vårt samhälle?
  • Allting som vi konsumerar blir tillslut avfall. Hur kan vi minska avfallsmängden?