Återvinningscentral eller återvinningsstation?

ÅtervinningscentralBil med släpvagn

Återvinningscentralerna (i Sundsvall) ägs och sköts av MittSverige Vatten och Avfall. Här kan du lämna stora sopor, som inte får plats i soptunnan. Här lämnar du också farligt avfall, kyl och frys, trädgårdsavfall och saker som inte är brännbara. Det finns personal som jobbar på återvinningscentralen och som kan hjälpa dig om du har frågor. Det är speciella öppettider, så du kan inte komma när som helst.

ÅtervinningsstationGlasigloos

Återvinningsstationerna ägs och sköts av MittSverige Vatten och Avfall. De är inte bemannade, det är alltså ingen som jobbar här. Här ska du bara lämna tidningar och förpackningar. Inget annat.

Vi på MittSverige Vatten och Avfall ansvarar för att ta hand om återvinningen av de som vi lämnar in på återvinningsstationerna. Det står i lagen om producentansvar.

Du kan lära dig mer om producentansvar här (Lärmig msva)