Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kan vara kemikalier eller elektronik eller elavfall som det kallas.

Kemikalier

De flesta kemikalier som vi har i hemmet är farligt avfall, till exempel färg och lösningsmedel. Även städprodukter, hårspray och nagellack räknas som farligt avfall, det kanske man inte alltid tänker på.

Lämna ditt farliga avfall till en återvinningscentral. Kemikalier som hälls ut i avloppet smutsar ner våra sjöar och vattendrag och är dåligt för reningen av vårt avloppsvatten. Om du har mediciner som är gamla eller som du inte behöver längre, lämna dem till ett apotek.

Elektronik

Allt som drivits med sladd eller batteri räknas som elavfall när det ska slängas. Elavfall ska lämnas till en återvinningscentral eller till en butik som säljer elektronik. Eftersom mycket elektronik innehåller material som det är brist på är det viktigt att vi återvinner vår gamla elektronik.

Tänk på att det även kan finnas batterier och dold elektronik i exempelvis leksaker. De ska också lämnas in på en återvinningscentral.

Det finns många saker som man kan byta ut till något som är mindre skadligt för miljön. Till exempel kan man leta efter miljömärkningen Bra miljöval. Besök gärna söktjänsten hitta produkter och tjänster (Bra Miljöval)